ห้องทดสอบ

เครื่องนี้เป็นการทดสอบความถูกต้องของความชื้นและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์

2.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว